Welkom op de website van VVK

De Vlaamse Vereniging voor Kinder- en jeugdpsychiatrie verenigt en vertegenwoordigt alle Nederlandstalige kinder- en jeugdpsychiaters van België.

De vereniging is in 1983 als feitelijke vereniging begonnen. Sinds 20 februari 1997 heeft zij het statuut van een vzw. Eind december 2021 telde de vereniging 355 leden.

De raad van bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering. Een bestuursmandaat duurt 6 jaar. Om de drie jaar vinden verkiezingen plaats voor een deel van het bestuur. Elk gewoon lid van de vereniging kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie.

Binnen de VVK vzw zijn er actueel 9 werkgroepen actief. 

  1. werkgroep CGG's
  2. werkgroep Forensische Kinderpsychiatrie (OFK)
  3. werkgroep Infantpsychiatrie, in samenwerking met VVP
  4. werkgroep Multifunctionele Centra (MFC)
  5. werkgroep Netwerkpsychiaters
  6. werkgroep Nomenclatuur
  7. werkgroep Transitiepsychiatrie, in samenwerking met VVP
  8. werkgroep ASO’s (Assistenten Specialisten in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie in Opleiding)
  9. werkgroep Vluchtelingen

De vereniging stimuleert de wetenschappelijke bijscholing. Zij organiseert vorming via eigen ledenvergaderingen. De VVK is erkend als organisator voor accreditering onder nr. 1520.

De VVK vzw is lid van:

Op zoek naar een kinder-en jeugdpsychiater?

Bent u op zoek naar een Kinder- en Jeugdpsychiater in uw regio?  Hier vindt u een overzicht van de Kinder- en Jeugdpsychiaters aangesloten bij onze vereniging.

Ga naar de kaart

VVK studiedagen

2-jaarlijks organiseert de vereniging een studiedag rond thema's die onze beroepsgroep aanbelangen.  Een jaarlijkse Lentevergadering gaat door in het voorjaar.  Een jaarlijkse Herfstvergadering wordt gepland in het najaar.

Kijk hier wat er binnenkort gepland staat.

Nieuws

De meest recent nieuwsberichten betreffende het werkveld Kinder- en Jeugdpsychiatrie vindt u hier.  Wenst u een overzicht van alle nieuwsberichten vanuit onze vereniging?  

Neem dan een kijkje op onze nieuwspagina.

Enkele opleidingen & vormingen in de kijker

VVK Lenteweekend

Een studie-tweedaagse rond interne evaluatie/ reflectie van onze eigen Kinderpsychiatrische hulpverlening. Hoe zien wij de positie…

13/05/2022 - 14/05/2022

19TH INTERNATIONAL CONGRESS OF ESCAP MAASTRICHT

19/06/2022 - 21/06/2022

1e Vlaams Congres Geestelijke Gezondheid bij Kinderen & Jongeren

Op 13 & 14 september 2022 zal in Antwerpen het 1e Vlaams Congres Geestelijke Gezondheid bij Kinderen en Jongeren…

13/09/2022 - 14/09/2022

The 25th World Congress of the International Association for Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions

05/12/2022 - 09/12/2022