Home

pdf mail print

 

Welkom op de website van VVK - Vlaamse Vereniging Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

De Pediatric Task Force wint de Lobby Awards 2020 !

Georganiseerde buitenschoolse activiteiten in openlucht zijn veilig en aangewezen voor alle kinderen tot 18 jaar 

Lees meer over het advies van de Pediatric task Force en de persmededeling hierrond.

Tweet door Kris Van den Broeck op Twitter:  Het persbericht over de #wachttijden in #ggz en het volledige rapport (link halverwege de pagina): #SGGG #leerstoelpmh lnkd.in/gVw5BTY

Persbericht SGGG 2 oktober 2020 : De geestelijke gezondheidszorg is geen Assepoester meer 

De Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheid die de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen vertegenwoordigt juicht toe dat de regering Decroo gezondheid en solidariteit in het regeerakkoord voorop plaatst. Meer nog, voor het eerst zegt de Belgische regering een groeipad toe aan de sector die tot nu stiefmoederlijk werd behandeld.  

“We zijn verheugd,” zegt Frieda Matthys, voorzitter van SGGG, “dat we meerdere punten uit ons masterplan terugvinden, zoals het belang van preventie, het afbouwen van de wachtlijsten, zeker voor jongeren, het stoppen van de discriminatie van personen met psychische problemen, het gelijk behandelen van mensen met psychische en somatische problemen inzake betaalbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit, nabijheid. Zonder een groeipad lukt dat niet, maar ook die doelstelling vinden we terug in het regeerakkoord. Slechts 6% van het gezondheidsbudget gaat naar geestelijke gezondheid, terwijl de ons omringende landen 10% realiseren, zoals de Oeso aanbeveelt. We zullen de kansen aangrijpen om van de geestelijke gezondheidszorg een performante gezondheidssector te maken.” 
De Staten-Generaal wijst op enkele hete hangijzers waarvan ze hoopt dat ook die aangepakt zullen worden. 
De regering moet aandacht hebben voor de negatieve spiraal waarin mensen met psychische problemen geraken: ziek maakt arm en arm maakt ziek.
Eindelijk kan de hervorming van de wet op de bescherming van de geesteszieke persoon gerealiseerd worden.
Momenteel verhinderen perverse financieringsmechanismen dat patiënten snel de juiste zorg krijgen. Van een (mental) health-in-all-policiesbeleid moet in alle beleidsdomeinen met meer urgentie werk gemaakt worden.
De versnippering van de bevoegdheden is met deze nieuwe regering niet opgelost en vooral in de gezondheidszorg heeft dit een negatief effect op de organisatie en de effectiviteit van de  zorg. SGGG vraagt dan ook een betere afstemming tussen de regio’s op gebied van preventie, kwaliteitsbewaking en continuïteit van zorg. Ten slotte dringt de SGGG aan op een model van geïntegreerde zorg waarbij netwerking essentieel is en elke zorgverlener de verantwoordelijkheid kan nemen om regionaal samen te werken met andere organisaties en hulpverleners.
De SGGG hoopt spoedig een overleg te houden met de nieuwe federale minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke.

 

www.statengeneraalggz.be

 

Alle kinderen én jongeren voltijds terug naar school vanaf 1 september!

Lees de oproep op het Joy-platform (www.joy-platform.be). De media lijkt het op te pikken...

Lees hier de open brief "heropening scholen'.

JOY-campagne

Covid-19 zal nog een hele tijd in onze maatschappij aanwezig blijven. Risico’s op besmetting kunnen, net zoals alle andere risico’s in ons leven en in de maatschappij, niet volledig worden weggenomen. Het blijft dan ook uiterst belangrijk dat de algemene richtlijnen en preventieve maatregelen strikt  opgevolgd worden.

Het negatief aspect dat de coronacrisis teweegbrengt op de ontwikkeling, het welzijn en de veiligheid van alle Belgische kinderen en dan vooral de meest kwetsbare, is enorm. De beperking van de bubbel, de sluiting van de scholen, het gemis van vrienden en familie en het gebrek aan sociale, sportieve, creatieve en culturele activiteiten weegt zwaar door en raakt onze jongste generatie hard. De impact en risico’s van deze gezondheidscrisis op het psychosociaal welzijn van kinderen en jongeren moet dringend terug in evenwicht gebracht  worden met hun rechten op het gebied van ontwikkeling en welzijn”.

Door de oprichting van JOY, een kennisplatform dat de bestaande initiatieven verbindt en heldere wetenschappelijk onderbouwde informatie aanbiedt omtrent COVID-19 en kinderen, willen de initiatiefnemers de angst en onzekerheid bij hun entourage wegnemen. Het platform zal als positief draagvlak focussen op het belang van de verschillende ontwikkelingsvelden voor het psychosociaal welzijn van het kind en een antwoord bieden op de vragen waar zowel ouders, begeleiders als onderwijzers mee worstelen.

Na heel wat gesprekken met de betrokken partners (nationale kinderrechtencommissie, eerste minister,...)  werd vorige week de JOY-campagne gelanceerd met een persbericht en werd de website (www.joy-platform.be) geactiveerd in de twee landstalen. De VVK is dus één van de initiatiefnemers! Neem dus zeker eens een kijkje op de website!  Klik hier voor het logo van de Joy-campagne.

COVID-19 - update 18/05/2020: Ambulante zorg

 • lees hier een schrijven van het FOD Volksgezondheid over de distributie van beschermingsmateriaal in de ambulante zorg
 • ambulante raadplegingen mogen vanaf 4 mei terug plaatsvinden wanneer dit nodig is, naast dus onze videoconsultaties. Het is aan de arts om in te schatten of een raadpleging in de spreekkamer nodig is. 
 • we krijgen regelmatig vragen of er voor het pluridisciplinair overleg via videoconsultatie ook een nomenclatuur voorzien is. Dit is niet het geval, maar je kan hier eventueel de mediatietherapie-nomenclatuur voor gebruiken, wanneer tenminste één ouder participeert aan dit overleg óf (vanaf 4 mei) een PDO in levende lijve organiseren onder strikte hygiënische omstandigheden

Opiniestuk De Standaard: "Laat alle kinderen terug naar school gaan" - 13.05.2020

Vandaag verscheen ons opiniestuk “Laat alle kinderen terug naar school gaan” in De Standaard. Hartelijk dank voor jullie steun! De reacties waren massaal en hartverwarmend, velen zijn duidelijk met dit thema begaan. Ook nu nog, na de publicatie datum, willen velen de open brief onderschrijven en tekenen. We komen hieraan graag tegemoet: http://www.uantwerpen.be/laat-kinderen-terug-naar-school-gaan. Circuleer gerust ter verdere ondertekening in je netwerken! Met vriendelijke groeten, Prof. dr. Inge Glazemakers, dr. Jasna Loos, Prof. Dr. Heidi Theeten, Prof. Dr. Jean-Pierre Van geertruyden, Prof. dr. Peter Raeymaeckers en Prof. dr. Christiana Nöstlinger

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666338915353530368

Facebook: https://www.facebook.com/geneeskunde.gezondheidswetenschappen.uantwerpen

ITG: https://www.itg.be/N/Artikel/laat-alle-kinderen-terug-naar-school-gaan

COVID-19 - update 1/05/2020: Modaliteiten heropstart van de niet-essentiële activiteiten voor ambulante zorgverstrekking.

Lees hier meer.

 "Meest kwetsbare leerlingen moeten als eersten opnieuw naar school"

De coronacrisis daagt ook scholen uit: ze organiseren opvang en afstandsonderwijs. Vanaf 15 mei gaan de schoolpoorten ook voorzichtig weer open. Kinder- en jeugdpsychiaters ervaren dat corona de meest kwetsbare kinderen het zwaarst treft. Ze lanceren een oproep voor al wie met onderwijs te maken heeft.

Lees het volledige artikel via

https://sociaal.net/opinie/meest-kwetsbare-leerlingen-moeten-als-eersten-opnieuw-naar-school/

COVID-19 - update 22/04/2020

In verband met welke applicaties “veilig" zijn voor teleconsultaties verspreidde het artsensyndicaat BVAS het volgend bericht:

https://www.absym-bvas.be/actualiteit/welke-applicaties-zijn-veilig-voor-teleconsultatie

verder vinden jullie hier een algemeen schrijven van de overheid naar alle artsen in verband met COVID-19: over de toepassing van de richtlijnen door de gezondheidsactoren en verdere aanpak

COVID-19 - update 01/04/2020

Het RIZIV voorziet een nomenclatuur voor de kinder- en jeugdpsychiatrische videoconsulten, ingaande vanaf 14 maart! We kunnen ook de nomenclatuur van de psychiaters gebruiken. Er is wel een beperking, je mag slechts 8 uren per dag werken. 

Meer informatie vind je op onderstaande websites:

https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/zorgverlenen-afstand-covid19-globale-aanpak-meerdere-zorgberoepen.aspx

https://www.riziv.fgov.be/SiteCollectionDocuments/20200401-prestations-distance-TABEL-31-03-v4-NL.pdf

COVID-19 - update 21/03/2020

 • klik hier voor een schrijven van het FOD volksgezondheid over de Covid-19 en de GGZ (bvb. mobiele teams)
 • Klik hier voor een schrijven van het FOD volksgezondheid over Covid-19 en de ambulante psychiatrische praktijk
 • Klik hier voor de aanbevelingen van de FRGGZB voor het juiste gebruik van beschermingsmiddelen
 • ik heb nog geen antwoord gekregen van het FOD Volksgezondheid in verband met het toepassen van de kinderpsychiatrische nomenclatuur voor videoconsulten (we moesten geduld hebben); persoonlijk denk ik dat "nood wet breekt" en dat het in ieders belang is om continuïteit van zorgen te voorzien via veilige telecommunicatiemiddelen
 • 101135 is in ieder geval een nieuw nomenclatuur-nummer voor teleconsult artsen (€20.00, remgeld= €0) (maar dit is niet echt afgestemd op onze kinderpsychiatrische praktijkvoering)
 • vele collega’s gebruiken Skype, Zoom, Click.doc of Whereby voor hun telecommunicatie, dat werkt allemaal vrij gemakkelijk en is gratis; voor de telecommunicatie-nerds onder ons, een link naar een document dat de verschillende telecommunicatiemiddelen over Europa vergelijkt....: https://lite.framacalc.org/9fl0-5vkyqkgsd3

 COVID-19 - update 18/03/2020

De overheid heeft op 17/3/20 meer verregaande maatregelingen afgekondigd in de bestrijding van covid-19. Wij informeren jullie graag over de praktische implicaties hiervan op privé-werkende kinder- en jeugdpsychiaters:

 • raadplegingen bij artsen mogen in principe nog steeds doorgaan (officieel dus niet verboden)
 • een uiterst strikte hantering van hygiënische maatregelingen dringt zich echter op (bvb. patiënten laten wachten in auto of raadplegingen spreiden in de tijd zodat patiënten elkaar niet treffen in de wachtzaal, voldoende fysieke afstand houden (1,5 m), sommige artsen werken achter plexiglas-schermen...); wanneer een praktijk de veiligheid voor zijn medewerkers en de patiënten niet kan garanderen kunnen er geen raadplegingen plaatsvinden 
 • wanneer patiënten of hun ouders symptomen vertonen: patiënten niet ontvangen, eventueel teleconsult
 • multi-disciplinaire overleggen annuleren
 • vanuit de VVK werd de vraag gesteld aan het kabinet Volksgezondheid naar teleconsultaties bvb. via Skype of Zoom (telefonisch) en de mogelijkheid om dit te factureren via onze nomenclatuur; teleconsultaties zijn immers in verschillende situaties een goed en veilig alternatief maar de actuele nomenclatuurwetgeving laat dit in principe niet toe en vereist een consult in de spreekkamer van de arts -> antwoord kabinet: het RIZIV is momenteel bezig met deze vragen van de artsen over de verschillende disciplines en vraagt nog even geduld

COVID-19 - 15/03/2020

Privé-gevestigde kinder- en jeugdpsychiaters vragen zich mogelijks af of zij nog raadplegingen “mogen" doen en wat de richtlijnen zijn. 

Wij hebben vanmorgen afgestemd met het kabinet Volksgezondheid:

 • Raadplegingen in privé-praktijken dienen niet geannuleerd te worden. Zorgcontinuïteit dient best voorzien te worden. 
 • Raadplegingen worden best zo georganiseerd dat patiënten zo weinig mogelijk contact met elkaar kunnen hebben in de wachtzaal (bvb. raadplegingen meer spreiden in de tijd). 
 • Hygiënische maatregelingen dienen strikt nageleefd te worden. (communicatiemateriaal hierover: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_communication_material.aspx)
 • Multidisciplinaire overleggen met verschillende partners worden best uitgesteld. 
 • Teleconsultaties en adviezen mogen plaatsvinden, maar het kabinet kan niet verzekeren dat hierop de actuele nomenclatuur van toepassing is. Voor psychologen is dit wel mogelijk.

Vanuit de VVKP werd een richtlijn opgesteld, in afstemming met het kabinet, met betrekking tot het COVID-19 en de rol van de psychologen, de link vinden jullie hieronder :

https://vvkp.be/update-coronavirus-covid-19-implicaties-en-rol-voor-de-praktijk-van-psychologen

Wat betreft de ambulante GGZ-voorzieningen ( CGG’s, CAR’s, ....) vinden jullie info over de richtlijnen vanaf 16 maart op de volgende link:

pdf bestandCOVID-19: Maatregelen ambulante GGZ voorzieningen - versterkte fase 2 TER (vanaf 16 maart) (115 kB)

Zorg en gezondheid heeft op zijn website ook een overzicht met alle richtlijnen in de verschillende werksettings.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

 

 

U leest hier interessante artikels en teksten:

Onze beleidsmakers zadelen ons in de toekomst op met zeer hoge gezondheidsfacturen' - Knack

----------------------------------------------------------------------------------------

Op donderdag 14 maart stond de eerste Staten-Generaal gepland, dewelke doorging in Antwerpen.  Het thema van de eerste Staten-Generaal was “Tijd is kostbaar”, in alle denkbare facetten. Ook VVK was hier vertegenwoordigd zijn.

Vanuit VVK werd een tekst opgesteld met aanbevelingen voor de Staten-Generaal. U leest de tekst hier.

De Staten-Generaal heeft als voornaamste bedoeling om tot een gedeelde visie te komen over de huidige stand van zaken binnen de sector, en om beleidsadviezen en -prioriteiten te formuleren. De Staten-Generaal wordt op deze manier tegelijk platform, aanspreekpunt én adviesorgaan, relevant voor de sector én (toekomstige) beleidsmakers. 

De Staten-Generaal bestaat voor de helft uit uitgenodigde afgevaardigden van belangrijke stakeholders en sleutelorganisaties uit de sector: verenigingen van professionals, netwerken van zorgorganisaties, patiëntenkoepels en familieplatformen.

Lees meer via  https://statengeneraalggz.be

 

Persbericht SGGG 2 oktober 2020

De geestelijke gezondheidszorg is geen Assepoester meer

De Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheid die de geestelijke gezondheidszorg in Vlaanderen vertegenwoordigt juicht toe dat de regering Decroo gezondheid en solidariteit in het regeerakkoord voorop plaatst. Meer nog, voor het eerst zegt de Belgische regering een groeipad toe aan de sector die tot nu stiefmoederlijk werd behandeld.

“We zijn verheugd,” zegt Frieda Matthys, voorzitter van SGGG, “dat we meerdere punten uit ons masterplan terugvinden, zoals het belang van preventie, het afbouwen van de wachtlijsten, zeker voor jongeren, het stoppen van de discriminatie van personen met psychische problemen, het gelijk behandelen van mensen met psychische en somatische problemen inzake betaalbaarheid, toegankelijkheid, kwaliteit, nabijheid. Zonder een groeipad lukt dat niet, maar ook die doelstelling vinden we terug in het regeerakkoord. Slechts 6% van het gezondheidsbudget gaat naar geestelijke gezondheid, terwijl de ons omringende landen 10% realiseren, zoals de Oeso aanbeveelt. We zullen de kansen aangrijpen om van de geestelijke gezondheidszorg een performante gezondheidssector te maken.”

De Staten-Generaal wijst op enkele hete hangijzers waarvan ze hoopt dat ook die aangepakt zullen worden.

De regering moet aandacht hebben voor de negatieve spiraal waarin mensen met psychische problemen geraken: ziek maakt arm en arm maakt ziek.

Eindelijk kan de hervorming van de wet op de bescherming van de geesteszieke persoon gerealiseerd worden.

Momenteel verhinderen perverse financieringsmechanismen dat patiënten snel de juiste zorg krijgen. Van een (mental) health-in-all-policiesbeleid moet in alle beleidsdomeinen met meer urgentie werk gemaakt worden.

De versnippering van de bevoegdheden is met deze nieuwe regering niet opgelost en vooral in de gezondheidszorg heeft dit een negatief effect op de organisatie en de effectiviteit van de  zorg. SGGG vraagt dan ook een betere afstemming tussen de regio’s op gebied van preventie, kwaliteitsbewaking en continuïteit van zorg. Ten slotte dringt de SGGG aan op een model van geïntegreerde zorg waarbij netwerking essentieel is en elke zorgverlener de verantwoordelijkheid kan nemen om regionaal samen te werken met andere organisaties en hulpverleners.

De SGGG hoopt spoedig een overleg te houden met de nieuwe federale minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke.

www.statengeneraalggz.be

 

 

 

we hebben 23 gast(en) online

Laatste blogbericht

Lentevergadering VVK - 25.03.2022
22.09.2021

lees meer

MBT basistraining oktober 2021
07.07.2021

lees meer

Laatste nieuws

Opleiding Vrijheidsbeperkende Maatregelen - 21.09.2021
27.01.2021

lees meer

Aankomende evenementen

Herfstvergadering VVK - 19.11.2021

inschrijven

CB loginOnthouden

Wachtwoord vergeten?

Nog niet geregistreerd? Registreer hier