Blog

pdf mail print

COVID-19 - update 18/05/2020: Ambulante zorg

Auteur: - vrijdag 22 mei 2020

Opiniestuk De Standaard: “Laat alle kinderen terug naar school gaan”

Auteur: - donderdag 14 mei 2020

Vandaag verscheen ons opiniestuk “Laat alle kinderen terug naar school gaan” in De Standaard. Hartelijk dank voor jullie steun! De reacties waren massaal en hartverwarmend, velen zijn duidelijk met dit thema begaan. Ook nu nog, na de publicatie datum, willen velen de open brief onderschrijven en tekenen. We komen hieraan graag tegemoet: http://www.uantwerpen.be/laat-kinderen-terug-naar-school-gaan. Circuleer gerust ter verdere ondertekening in je netwerken! Met vriendelijke groeten, Prof. dr. Inge Glazemakers, dr. Jasna Loos, Prof. Dr. Heidi Theeten, Prof. Dr. Jean-Pierre Van geertruyden, Prof. dr. Peter Raeymaeckers en Prof. dr. Christiana Nöstlinger : 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6666338915353530368

Facebook: https://www.facebook.com/geneeskunde.gezondheidswetenschappen.uantwerpen

ITG: https://www.itg.be/N/Artikel/laat-alle-kinderen-terug-naar-school-gaan

COVID-19 - update 1/05/2020: Modaliteiten heropstart van de niet-essentiële activiteiten voor ambulante zorgverstrekking.

Auteur: - vrijdag 1 mei 2020

‘Meest kwetsbare leerlingen moeten als eersten opnieuw naar school’

Auteur: Eva Kestens, Kinder- en Jeugdpsychiater - woensdag 29 april 2020

COVID-19 - update 22/04/2020

Auteur: - woensdag 22 april 2020

COVID-19 - update 01/04/2020

Auteur: - woensdag 1 april 2020

COVID-19 - update 18/03/2020

Auteur: - woensdag 18 maart 2020

COVID-19 - 15/03/2020

Auteur: - zondag 15 maart 2020

COVID-19

Privé-gevestigde kinder- en jeugdpsychiaters vragen zich mogelijks af of zij nog raadplegingen “mogen" doen en wat de richtlijnen zijn. 

Wij hebben vanmorgen afgestemd met het kabinet Volksgezondheid:

  • Raadplegingen in privé-praktijken dienen niet geannuleerd te worden. Zorgcontinuïteit dient best voorzien te worden. 
  • Raadplegingen worden best zo georganiseerd dat patiënten zo weinig mogelijk contact met elkaar kunnen hebben in de wachtzaal (bvb. raadplegingen meer spreiden in de tijd). 
  • Hygiënische maatregelingen dienen strikt nageleefd te worden. (communicatiemateriaal hierover: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV_communication_material.aspx)
  • Multidisciplinaire overleggen met verschillende partners worden best uitgesteld. 
  • Teleconsultaties en adviezen mogen plaatsvinden, maar het kabinet kan niet verzekeren dat hierop de actuele nomenclatuur van toepassing is. Voor psychologen is dit wel mogelijk.

Vanuit de VVKP werd een richtlijn opgesteld, in afstemming met het kabinet, met betrekking tot het COVID-19 en de rol van de psychologen, de link vinden jullie hieronder :

https://vvkp.be/update-coronavirus-covid-19-implicaties-en-rol-voor-de-praktijk-van-psychologen

Wat betreft de ambulante GGZ-voorzieningen ( CGG’s, CAR’s, ....) vinden jullie info over de richtlijnen vanaf 16 maart op de volgende link:

pdf bestandCOVID-19: Maatregelen ambulante GGZ voorzieningen - versterkte fase 2 TER (vanaf 16 maart) (115 kB)

Zorg en gezondheid heeft op zijn website ook een overzicht met alle richtlijnen in de verschillende werksettings.

https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnen-voor-zorgprofessionals

'Onze beleidsmakers zadelen ons in de toekomst op met zeer hoge gezondheidsfacturen' - Knack

Auteur: Eva Kestens - zondag 5 januari 2020

Onze beleidsmakers zadelen ons in de toekomst op met zeer hoge gezondheidsfacturen' - Knack

Recht op onderwijs aan zieke kinderen.

Auteur: VVK - donderdag 21 maart 2019

Onderwijs op maat van zieke kinderen organiseren kan op verschillende manieren, zoals synchroon internetonderwijs (Bednet), tijdelijk onderwijs aan huis, ziekenhuisscholen, ...

Toch kennen velen het onderwijsaanbod voor zieke kinderen niet.

Daarom ondertekenen de Vlaams minister van Onderwijs, het Vlaams Patiëntenplatform en 8 verenigingen van artsen vandaag een engagementsverklaring. Zo willen ze nog beter informeren en het recht op onderwijs voor zieke kinderen versterken.

De engagementsverklaring verbetert niet alleen de huidige maatregelen voor zieke kinderen, maar formuleert ook nieuwe acties. Vanaf 1 januari 2019 is tijdelijk onderwijs aan huis ook mogelijk voor zieke kleuters vanaf de eerste kleuterklas.

Lees meer via: http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/recht-op-onderwijs-voor-zieke-kinderen

Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg - donderdag 14 maart 2019

Auteur: VVK - donderdag 14 maart 2019

Op donderdag 14 maart stond de eerste Staten-Generaal gepland, dewelke doorging in Antwerpen.  Het thema van de eerste Staten-Generaal was “Tijd is kostbaar”, in alle denkbare facetten. Ook VVK was hier vertegenwoordigd zijn.

Vanuit VVK werd een tekst opgesteld met aanbevelingen voor de Staten-Generaal. U leest de tekst hier.

De Staten-Generaal heeft als voornaamste bedoeling om tot een gedeelde visie te komen over de huidige stand van zaken binnen de sector, en om beleidsadviezen en -prioriteiten te formuleren. De Staten-Generaal wordt op deze manier tegelijk platform, aanspreekpunt én adviesorgaan, relevant voor de sector én (toekomstige) beleidsmakers. 

De Staten-Generaal bestaat voor de helft uit uitgenodigde afgevaardigden van belangrijke stakeholders en sleutelorganisaties uit de sector: verenigingen van professionals, netwerken van zorgorganisaties, patiëntenkoepels en familieplatformen.

Lees meer via  https://statengeneraalggz.be

PAVO forensische psychologie en psychiatrie

Auteur: Vlaamse Universiteiten - dinsdag 4 december 2018

Vanaf academiejaar 2018-2019 start er een Vlaams interuniversitair post-academisch vormingsprogramma betreffende forensische psychiatrie en psychologie (conform met de erkenning van artsen-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de forensische psychiatrie.

Geïnteresseerden kunnen zich nog steeds inschrijven.

Meer info leest u hier.

Interview rond toegenomen nomenclatuur in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Auteur: Lieve Swinnen, kinder- en jeugdpsychiater - vrijdag 12 oktober 2018

Lieve kreeg de vraag te reageren op cijfers die men van het RIZIV had, volgens de redactie van radio 1 was er een verdrievoudiging van kinderpsychiatrische prestaties (zie bijlage).

Hierop heeft zij als volgt gereageerd: 

Het totaal aantal prestaties (gebruikte nomenclatuurnummers) is als zodanig niet erg gestegen. Wel zijn de nummers diagnostiek en ouder/kind/omgeving behandeling verdrievoudigd. Er is dus een verschuiving.  Dit betekent mi wel dat er meer nood is aan diagnostiek en betrekken van de omgeving in de behandeling. Dus toch wel een toename van ernstige problematieken met weerslag op de omgeving (gezin en school).  De praktijk maakt dit ook duidelijk: meer crisissen, meer wachtlijsten,… we worden bijna allemaal overvraagd.  Dat er een toename is aan jongeren met zorgen kwam in het onderzoek van neuropsycholoog X ook tot uiting: 25% loopt risico op zelfdoding.  Het ene past wel bij het andere.

Een jaar Integrale Jeugdhulp - Het werkveld evalueert - De Morgen 13.05.2015

Auteur: Zorg voor Veerkracht - woensdag 13 mei 2015

Ping pong over kinderpsychiatrie en jeugdzorg

Auteur: Peter Adriaenssens en Marina Danckaerts, verbonden aan de Kinder- en Jeugdpsychiatrie UPC, KU Leuven - maandag 30 maart 2015

Investeer in de psychische gezondheid van onze jeugd - opiniestuk De Morgen 17.03.2015

Auteur: Sofie Crommen - voorzitter VVK - dinsdag 17 maart 2015

Persvoorstelling Te Gek!? Jongerencampagne

Auteur: Selah Sue is ‘meter’, Peter Adriaenssens trekt het mee op gang. - zondag 8 maart 2015

we hebben 38 gast(en) online

Laatste blogbericht

COVID-19 - update 18/05/2020: Ambulante zorg
22.05.2020

lees meer

Opiniestuk De Standaard: “Laat alle kinderen terug naar school gaan”
14.05.2020

lees meer

Laatste nieuws

Webinar: Diagnostiek van en bij kinderen met een licht verstandelijke beperking. Onderzoek naar en toepassen van Non Violent Resistance bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking. - 11.02.2021
02.12.2020

lees meer

Intensieve training dialectische gedragstherapie 2020-2021
26.08.2020

lees meer

Aankomende evenementen

Webinar: Diagnostiek van en bij kinderen met een licht verstandelijke beperking. Onderzoek naar en toepassen van Non Violent Resistance bij kinderen en jeugdigen met een verstandelijke beperking. - 11.02.2021

inschrijven

CB loginOnthouden

Wachtwoord vergeten?

Nog niet geregistreerd? Registreer hier