Blog

pdf mail print

Perstekst dd. 1.07.2017: Doodsteek voor dagplaatsen kinder- en jeugdpsychiatrie! Minister De Block schrapt 30 VTE binnen de bestaande kinderpsychiatrische dagziekenhuizen.

Auteur: Vlaamse kinder- en jeugdpsychiatrische diensten - dinsdag 4 juli 2017

Vandaag werd een KB van Min. De Block gepubliceerd waarin de financiering van de dagplaatsen voor kinder- en jeugdpsychiatrie in de algemene ziekenhuizen fors gereduceerd wordt. Nooit gezien: zonder enig overleg met de betrokken diensten wordt de financiering van deze plaatsen gehalveerd.

In de kinder- en jeugdpsychiatrie werden de voorbije jaren veel inspanningen geleverd om méér medisch-therapeutische zorg mogelijk te maken in dagplaatsen. Kinderen en jongeren met ernstige psychische en psychiatrische problemen kunnen dan een hoge intensiteit aan therapie krijgen (ze zijn 7u per dag in het dagziekenhuis), maar kunnen daarnaast in hun gezin verblijven, wat therapeutisch te verkiezen is.

De jongeren verblijven tijdens de dag in een leefgroep van 6-8 plaatsen. Daar worden ze door leefgroepbegeleiders ondersteund en nemen ze doorheen de dag deel aan therapeutische activiteiten in kleine of grotere groepjes en individuele sessies. De dagelijkse begeleiding van een groep van 8 jongeren met problemen in emotie- en gedragsregulatie en in relatievorming wordt meestal verzorgd door 2 leefgroepbegeleiders, zodat er mogelijkheid is tot voldoende individuele aandacht en veilig toezicht op de groep als een jongere in crisis gaat en één-op-één aandacht nodig heeft. Alleen al om de continuïteit van die 2 leefgroepbegeleiders te waarborgen (nog zonder het overige therapeutische personeel) is er op jaarbasis 2,45 vte personeel nodig. In het nieuwe KB wordt het gefinancierd personeel  teruggeschroefd naar 8/20 (een halvering!) waardoor in een leefgroep van 6 of 8 jongeren nog slechts 2.4 – 3.2 personeelsleden in totaal kunnen ingezet  worden. Praktisch betekent dit dat de jongeren amper nog therapie kunnen krijgen en dat gezinstherapeutische werking onmogelijk wordt. Vandaag is er in een kinderpsychiatrische dagleefgroep meestal een multidisciplinair aanbod van therapieën: gesprektherapie, muziektherapie, beeldende therapie, enz. en wordt er ook in gezinstherapie intensief samengewerkt met de thuisbasis, zodat de jongeren gericht aan hun doelstellingen kunnen werken en ook de opvoedingssituatie zich kan aanpassen. Dat wordt dus totaal onmogelijk met de nieuwe normen. De essentie van de werking wordt hierdoor volledig uitgehold. Een kinderpsychiatrische leefgroep wordt op deze manier gereduceerd tot een dagopvang.

Gelijktijdig met dit KB verschijnt het  KB dat voor de laatste maal een omzetting van niet-benutte bedden in algemene ziekenhuizen naar de zo broodnodige extra kinderpsychiatrische dagplaatsen mogelijk maakt. Over heel Vlaanderen stonden ziekenhuizen klaar om 141 nieuwe dagplaatsen te realiseren. Enthousiaste plannen, die nu allemaal onmogelijk worden… Want de harde realiteit is: als jongeren geen therapie meer kunnen krijgen, zal er ook geen nieuwe jeugdpsychiatrische dagwerking meer ontplooid worden.  Erger nog, we vrezen dat bestaande plaatsen zullen gesloten worden, daar hun werking gefnuikt wordt en de maatschappelijke doelstelling niet meer haalbaar is. Dit betekent bijgevolg dat de kinder- en jeugdpsychiatrie, een sector binnen de gezondheidszorg die reeds ondergefinancierd wordt, een stap achteruit zal zetten.  De overheid ondersteunt netwerkvorming over de sectoren van GGZ en Integrale Jeugdhulp heen, maar deze samenwerking staat of valt met voldoende plaatsen met gespecialiseerde omkadering.

Wetend dat men in alle beleidsteksten van de voorbije jaren verklaarde dat men niet zou besparen in de GGZ, en al zeker niet in de sector van de Kinder-en Jeugdpsychiatrie; wetend dat de wachtlijsten voor kinderpsychiatrische hulp oplopen tot een jaar, is dit dus totaal onbegrijpelijk; wetend dat de kinderpsychiatrische diensten eerder met de vraag zaten om de personeelsbezetting te verhogen omdat de problematieken van de jongeren die in zorg komen veel zwaarder en complexer zijn geworden (zij houden ons een spiegel van de maatschappij voor), is dit consternerend, onbegrijpelijk, totaal demotiveren en maatschappelijk onaanvaardbaar.

Wij voelen ons niet begrepen noch gewaardeerd in de moeilijke maatschappelijk taak die wij opnemen. Indien dit KB niet bijgestuurd wordt zullen wij de zorg voor deze jongeren niet meer kunnen opnemen en niet meer in staat zijn om bij te dragen aan de remediëring van hun veelal schrijnende noden.

Namens de Vlaamse kinder- en jeugdpsychiatrische diensten

Dr. Marina Danckaerts, UPC KU Leuven, Gert Peeters, UPC KU Leuven, Dr. Catherine Klockaerts, KPC Genk, Guido Vanhamme, KPC Genk, Dr. Linda Van Grootel, ZNA Antwerpen, Dr. Daniël Neves-Ramos, ZNA Antwerpen

« terug naar overzicht

we hebben 96 gast(en) online

Laatste blogbericht

Recht op onderwijs aan zieke kinderen.
21.03.2019

lees meer

Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg - donderdag 14 maart 2019
14.03.2019

lees meer

Laatste nieuws

12de Vlaams Congres Kinder- en Jeugdpsychiatrie en -Psychotherapie
10.04.2019

lees meer

PAVO forensische psychologie en psychiatrie
04.12.2018

lees meer

CB loginOnthouden

Wachtwoord vergeten?

Nog niet geregistreerd? Registreer hier